Abilify (Aripiprazol)

Abilify

Aripiprazol nebo jinak nazývaný Abilify či Aripiprex je atypické antipsychotikum ze skupiny parciálních agonistů dopaminu. Tento lék působí na tyto receptory komplexním způsobem tak, že je stimuluje v menší míře než přirozené neurotransmitery. Používá se především při léčbě schizofrenie a bipolárního onemocnění. Kromě toho se používá jako lék druhé volby při léčbě velké depresivní poruchy, podrážděnosti u autismu a tikové poruchy. Tento lék je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami s poločasem 75 hodin.

Závažnými nežádoucími účinky generického přípravku Abilify jsou neuroleptický maligní syndrom, tardivní dyskineze, vysoká hladina glukózy v krvi a v některých případech závažné alergické reakce. Můžete také pociťovat zácpu, závratě, nevolnost, závratě, neklid, žaludeční nevolnost, přibývání na váze, abnormální myšlení, bolest na hrudi, zmatenost, nepravidelný srdeční tep, ztrátu koordinace, ztrátu kontroly nad močením a další.

Abilify si můžete koupit za nízkou cenu v České republice z online lékárny Nová-Lekárna.

Kde si mohu koupit Abilify v České republice?

Antidepresivum Abilify si můžete koupit za nízkou cenu na našich webových stránkách. Pokud si ceníte svého času a peněz, využijte našich služeb.

Cena

V naší lékárně je k dispozici přípravek Abilify 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg.

 • Cena malého balení (60 tablet) přípravku Abilify 5 mg je Kč 1104.68.
 • Cena malého balení (30 tablet) přípravku Abilify 20 mg je Kč 1683.77.

Cena malého balení (60 tablet) přípravku Abilify 5 mg v běžné lékárně je neuvěřitelných 97,00 EUR!

Mohu si koupit Abilify bez lékařského předpisu?

Ano, v naší online lékárně nepotřebujete lékařský předpis. Objednejte si Abilify online a ušetřete čas.

Je bezpečné koupit Abilify online?

Ano. Naše lékárna působí v České republice již více než 15 let. Zaručujeme vaši bezpečnost a anonymitu. Objednáním produktu u nás získáte rychlé dodání Abilify na dobírku v České republice.

Klíčové informace o přípravku Abilify

Složení

Jedna tableta obsahuje

Léčivá látka – aripiprazol 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg,

Pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, hyprolosa, magnesium-stearát, žluté barvivo oxidu železitého (15 mg tablety), červené barvivo oxidu železitého (10 mg a 30 mg tablety), modré barvivo hliníku (5 mg tablety).

Farmakologické vlastnosti

Terapeutický účinek aripiprazolu u schizofrenie je dán kombinací částečné agonistické aktivity vůči dopaminovým D2 a serotoninovým 5HT1a receptorům a antagonistické aktivity vůči serotoninovým 5HT2 receptorům.

Dávkování

Přípravek Abilify je dostupný v síle 1 mg/ml/150 ml roztoku a v tabletách 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg a 30 mg a tabletách DiscMelt. Generický aripiprazol je dostupný ve formě 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg a 30 mg tablet.

Jaký je rozdíl mezi přípravkem Abilify 10 mg a 15 mg?

Rozdíl v dávkování představuje množství účinné látky (účinných látek) v léku.

Předávkování

Mezi příznaky předávkování patří nevolnost, zvracení, slabost, průjem a ospalost. U hospitalizovaných pacientů nebyly zjištěny žádné klinicky významné změny základních fyziologických parametrů, laboratorních parametrů a EKG.

Postmarketingové zkušenosti s jednorázovou dávkou až 450 mg přípravku Abilify u dospělých pacientů naznačují možný rozvoj tachykardie. Mezi potenciálně nebezpečné příznaky předávkování patří extrapyramidové poruchy a přechodná ztráta vědomí.

Léčba: Předávkování vyžaduje podpůrnou léčbu, dostatečnou průchodnost dýchacích cest, okysličení, účinnou ventilaci a symptomatickou léčbu. Je třeba zahájit okamžité monitorování srdce se záznamem EKG, aby se zjistily arytmie. Po potvrzeném nebo podezřelém předávkování je nutné pečlivé lékařské pozorování až do vymizení všech příznaků.

Aktivní uhlí (50 g) podané jednu hodinu po podání přípravku Abilify snížilo AUC a Cmax aripiprazolu o 51, resp. 41 %, což naznačuje jeho použití při předávkování.

Použijte

Abilify je lék, který se podává k léčbě příznaků různých psychotických onemocnění, včetně schizofrenie a bipolární poruchy (známé také jako maniodeprese), Tourettova syndromu a podrážděnosti spojené s autistickou poruchou. Předepisuje se také v kombinaci s jinými léky k léčbě velké depresivní poruchy. Obsahuje ariprprazol, což je antipsychotikum, které působí tak, že zasahuje do chemických látek v mozku. V některých případech může být přípravek Abilify předepsán dětem s autismem starším 6 let k léčbě příznaků, jako jsou výkyvy nálad, agresivita, podrážděnost a sebepoškozování. Předpokládá se, že nerovnováha chemických látek v mozku způsobuje záchvaty. Přípravek Abilify může snížit výskyt halucinací a zlepšit soustředění. Pomáhá vám jasněji a pozitivněji o sobě přemýšlet, cítit se méně nervózní a aktivněji se zapojit do každodenního života. Tento lék může také léčit závažné výkyvy nálad a snižovat četnost výkyvů nálad.

Jak dlouho přípravek Abilify účinkuje?

Aripiprazol působí u každého člověka jinak. Může trvat několik dní nebo někdy i několik týdnů, než vám Abilify začne pomáhat. Plný účinek tohoto léku se může projevit až za čtyři až šest týdnů.

Zvláštní poznámky

Sebevražedné pokusy – sebevražedné myšlenky a pokusy jsou pro psychózu charakteristické, proto musí být farmakologická léčba kombinována s pečlivým lékařským dohledem. Přípravek Abilify by měl být předepisován v minimálním množství, které postačuje k léčbě pacienta; tím se snižuje riziko předávkování.

Tardivní dyskineze – riziko tardivní dyskineze se zvyšuje s délkou léčby neuroleptiky, proto by měla být dávka snížena nebo přerušena, pokud se u přípravku Abilify objeví tardivní dyskineze. Tyto příznaky mohou dočasně zesílit nebo se dokonce objevit poprvé po vysazení.

Nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytnou závažné nežádoucí účinky, jako jsou mdloby, přerušované dýchání během spánku, změny psychiky nebo nálady, svalové křeče, výraz obličeje připomínající masku, neklid, třes, problémy s polykáním, problémy s ovládáním impulzů, přestaňte přípravek Abilify užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Méně závažné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

 • Rozmazané vidění;
 • Zácpa;
 • Závratě;
 • Ospalost;
 • Nadměrné slinění nebo slintání;
 • Bolest hlavy;
 • Závratě;
 • Nevolnost;
 • Únava;
 • Problémy se spánkem;
 • Zvracení

Upozornění a interakce

Přípravek Abilify byste neměli užívat, pokud jste alergičtí na aripiprazol. Před zahájením užívání tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem o své anamnéze, zejména o cerebrovaskulárním onemocnění, mozkové mrtvici, cukrovce, srdečních problémech, demenci, záchvatech a spánkové apnoi. Přípravek Abilify není určen k použití u psychotických stavů, které souvisejí s demencí. Pokud máte příznaky vysoké hladiny cukru v krvi, jako je zvýšená žízeň nebo močení, nadměrný hlad nebo slabost, poraďte se se svým lékařem. Pokud plánujete otěhotnět, otěhotnět nebo kojit, měla byste o tom informovat svého lékaře. Aripiprazol může způsobit ospalost, problémy s myšlením nebo ovládáním pohybů, což může vést k pádům, zlomeninám nebo jiným zraněním. Pokud nevíte, jak na vás tento lék působí, neměli byste řídit ani dělat nic jiného, co vyžaduje vaši pozornost. Může dojít k interakci mezi aripiprazolem a jinými léky. Mezi přípravkem Abilify a metoklopramidem může dojít k interakci. Svého lékaře byste také měli informovat, pokud užíváte jiné přípravky, které způsobují ospalost, jako je kodein, hydrokodon, alkohol, marihuana, alprazolam, lorazepam, zolpiderrm, cyklobenzaprin, cetirizin a difenhydramin.

Podmínky skladování

Skladujte při teplotě +15 až +30C na suchém místě.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Doba skladování

3 roky

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.