Zásady ochrany osobních údajů

Pro přístup na naše stránky musíte přijmout naše zásady ochrany osobních údajů. Chceme, aby naše stránky byly bezpečné, a především chceme zabránit podvodům. Proto je pro nás soukromí našich uživatelů a návštěvníků velmi důležité. Proto jsme považovali za nutné přijmout tyto zásady nejen proto, abychom ochránili jejich soukromí, ale také proto, abychom je informovali o tom, jak naše stránky používáme a jaké informace na ně vkládají. Tyto zásady vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Souhlasíte-li s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při první návštěvě našich stránek, můžeme je používat při každé vaší návštěvě stránek.

Jaké osobní údaje můžeme na našich stránkách shromažďovat?

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby vám jako návštěvníkovi nebo uživateli našich stránek vysvětlily, jaké osobní údaje o vás stránky shromažďují při procházení našich stránek. Tyto zásady také vysvětlují, jak a proč jsou tyto informace shromažďovány, a práva, která máte v souvislosti s těmito postupy.

Ve skutečnosti existují určité typy osobních údajů, které můžeme na našich stránkách shromažďovat, ukládat a používat:

 • Informace o vašem počítači, včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému.
 • Informace o vašich návštěvách a používání našich webových stránek, včetně zdroje odkazů, délky návštěvy, zobrazených stránek a navigačních cest na webových stránkách.
 • Informace, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, například váš webový e-mail.
 • Informace, které zadáte při vytváření profilu na našich webových stránkách. Například vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, vzdělání, povolání atd.
 • Informace, které zadáte při odběru našich e-mailů nebo zpravodajů.
 • Informace získané při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte.
 • Informace týkající se nákupu, služeb, které využíváte, nebo transakcí provedených na našich webových stránkách, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů o kreditní kartě.
 • Informace, které jste na našich webových stránkách zadali s úmyslem zveřejnit je na internetu.
 • Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete na webových stránkách.

Použití vašich osobních údajů na našich webových stránkách

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách našich webových stránek. Lze ji použít k následujícím účelům:

 • Umožnit přístup ke službám dostupným na našich webových stránkách
 • Správa našich webových stránek a našeho podnikání
 • Přizpůsobení našich webových stránek pro vás
 • zasílat vám zboží zakoupené prostřednictvím našich webových stránek
 • Poskytovat vám služby zakoupené prostřednictvím našich webových stránek.
 • zasílat vám bankovní výpisy, faktury a upomínky k platbám a vybírat od vás platby.
 • zasílat vám marketingová sdělení
 • zasílat vám e-mailová oznámení, která jste si výslovně vyžádali.
 • zasílat vám náš e-mailový zpravodaj, pokud jste se přihlásili k odběru. Upozorňujeme, že odběr můžete kdykoli zrušit.
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se našich aktivit na webu.
 • Poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám.

Tyto údaje mohou být použity k dalším účelům. Pokud na naše stránky odešlete své osobní údaje ke zveřejnění, můžeme je použít ke zveřejnění, pokud jste nám k tomu dali svolení. Například můžeme použít nastavení ochrany osobních údajů, abychom omezili zveřejňování vašich informací na našich stránkách. Tyto údaje lze také upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na našich stránkách. Bez vašeho jasného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich přímý marketing.

Soubory cookie

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o soubory obsahující identifikátory, které jsou odesílány z webových serverů do prohlížečů a prohlížeče je ukládají. Váš souhlas s používáním souborů cookie podle podmínek těchto zásad při první návštěvě našich stránek nám umožňuje používat soubory cookie při každé vaší návštěvě našich stránek. Pokud soubory cookie zablokujete, může to mít negativní dopad na používání našich stránek. Lze je však odstranit kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“ a výběrem možnosti „Použít vlastní nastavení pro historii“. Poté klikněte na „Zobrazit soubory cookie“ a nakonec klikněte na „Odstranit všechny soubory cookie“.

Práva návštěvníků a/nebo uživatelů našich stránek

Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Proto nás můžete požádat, abychom vám poskytli veškeré osobní údaje, které o vás máme. Upozorňujeme však, že poskytnutí těchto informací je podmíněno splněním určitých podmínek, jako je zaplacení pravidelného poplatku a předložení příslušného dokladu totožnosti. K tomuto účelu obvykle přijímáme notářsky ověřenou fotokopii pasu a originál účtu za služby, na kterém je uvedena vaše současná adresa.

Můžete nám dát vědět, pokud je třeba aktualizovat nebo opravit osobní údaje, které o vás na webu máme.

Naše zásady ochrany osobních údajů rovněž stanoví opatření pro odhlášení uživatelů a návštěvníků našich stránek, která musí společnost nebo organizace na vaši žádost respektovat a uplatňovat. Jedná se o práva na odstoupení od smlouvy, přístup a námitku.

Právo vznést námitku vám umožňuje odmítnout použití vašich osobních údajů k určitým účelům, které byly identifikovány v době jejich shromažďování. Například je možné souhlasit s poskytnutím vašich údajů, ale nesouhlasit s tím, aby byly poskytnuty třetím stranám, zařazeny do seznamu adresátů na webových stránkách nebo použity pro účely komerčního vyhledávání.

Právo na odstoupení od smlouvy vám také umožňuje požádat o odstranění vašich osobních údajů ze seznamů adresátů.

Právo na přístup vám umožňuje zjistit, jaké osobní údaje uchováváme na našich webových stránkách, a aktualizovat je.

V našich zásadách mohou být provedeny změny

Čas od času můžeme naše zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na webových stránkách. Proto nezapomeňte občas zkontrolovat tuto stránku, abyste se ujistili, že rozumíte změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.