Autoři

Na této stránce se můžete seznámit s autory, kteří plní stránky Nova-Lekarna.com.

Marie Violeta Fialová

Marie Violeta Fialová

Studium jednooborové psychologie jsem zahájila na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po dvou letech se mi naskytla příležitost pokračovat ve studiu psychologie ve Španělsku na Facultad de Psicología Universidad de La Laguna (ULL). Tam jsem studium dokončila praxí v arteterapeutickém projektu zaměřeném na osoby se schizofrenií. Později jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie v institutu Aula Balear Gestalt (ABG).

2005 – 2007 – studium psychologie na MU v ČR

2007 – 2011 – studium psychologie na ULL ve Španělsku

2016 – 2019 – psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie ve Španělsku (ABG)

Kontakt

E-mail: marietavioleta@gmail.com

Osobní web: https://marievioleta.com/

Tomáš Jiří

Tomáš Jiří

Vzdělání :
Atestace I. a II. stupně (výběrová) z ušního a krčního lékařství
Praxe :
20 let práce na prestižních ORL klinikách v ČSSR a ČR. ORL klinika Hradec Králové, ORL oddělění ÚVN Praha, ORL klinika FN Motol Praha. 20 let praxe v soukromé ORL ambulanci.
Pedagogická činnost :
odborný asistent 2. LFKU v Praze, odborný asistent IPVZ (Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků) v Praze
Pobyty v zahraničí :
odborná stáž na ORL klinice ve Vídni
Desítky odborných článků a přednášek.
Převažující tématika : protiinfekční léčba zánětů v oblasti uší, nosu a krku, zvláště léčba antibiotiky.

Kontakt

Osobní web: http://www.orl-jiritomas.cz/

Kathleen Geaney

Kathleen Geaney

Pětiletý daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Individuální supervize: PhDr. Marek Hošek, MUDr. Radmila Schneiderová

Skupinová supervize: MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) 

University of Rochester, Rochester, New York, USA

University of Limerick, Limerick, Irská republika

O mně

Od malička se pohybuji v česko-irském prostředí. Vyrůstat v dvojjazyčném prostředí a v odlišných kulturních kontextech ode mě vyžadovaly schopnost komunikace a empatie již od raného dětství. Původně jsem vystudovala historii na FF UK v Praze. Během rozhovorů s pamětníky jsem si ale uvědomila, jak moc je pro člověka podnětné, když mu druhý naslouchá. A tak jsem se rozhodla studovat ještě psychologii a vstoupit do daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku. V tomto zatížení jsem pak poznala zásadní věc. Smysluplné je věnovat se tomu, co je pro člověka opravdu důležité, a vědět, proč tomu tak je.

Ve své praxi se zaměřuji na stresové a zátěžové životné situace, vztahové a rodinné problémy, snížené sebehodnocení a sebedůvěru. Pomáhám klientům lépe porozumět sobě a svým obtížím, zlepšit svůj vztah k sobě a druhým a využívat své vnitřní zdroje. Ve své práci vycházím z daseinsanalytického přístupu, kladu důraz na lidskou svobodu, volbu a odpovědnost. Ráda pracuji s metaforami a věřím v možnost člověka žít naplněný život. Pro své klienty se snažím být průvodcem a oporou na jejich cestě k autenticitě a vždy se řídím etickými zásadami pro psychoterapii a psychoterapeutické poradenství. 

Kontakt

Osobní web: https://www.terapie-geaney.cz/

Linkedin.