Bupron SR (bupropion)

Bupron SR

Bupron SR je značková verze bupropionu vyráběná společností Sun Pharmaceuticals industries, zkráceně Sun Pharma, která se běžně předepisuje pacientům trpícím depresí. Podle současných vědeckých poznatků je příčinou deprese nerovnováha neurotransmiterů v mozku. Mezi neurotransmitery patří dopamin, noradrenalin a serotonin, které mají zásadní význam pro účinnou komunikaci mezi neurony.

Pravidelné užívání přípravku Bupron SR vede k inhibici zpětného vychytávání a/nebo reabsorpce neurotransmiterů, které jsou důležité pro depresi a podobné stavy. Výsledkem je zvýšení množství těchto neurotransmiterů v mozku pacienta, takže komunikace mezi neurony, které regulují náladu, spánek a reakci na stres, je efektivnější.

K nakládání s osobními a finančními údaji našich zákazníků přistupujeme velmi obezřetně a dbáme na to, aby byly řádně chráněny a použity pouze k účelům, pro které byly poskytnuty. Proto naše služba využívá protokol SSL pro šifrovaný přenos všech dat, která od našich zákazníků obdržíme prostřednictvím našich webových stránek.

Jaká je cena přípravku Bupron SR 150 mg tablety?

Nabízíme nejlepší cenu za Bupron SR ve České republice. V lékárně Nova-Lekarna najdete balení přípravku Bupron v následujících velikostech: 30, 60, 90, 120, 180, 270 a 360 pilulek.

Cena malého balení 30 tablet je Kč 1518,93.
Cena velkého balení 360 tablet je Kč 12212.26.

Nezapomeňte také, že v naší lékárně si můžete koupit jakýkoli lék, včetně přípravku Bupron SR, bez lékařského předpisu.

Základní informace o přípravku Bupron SR

Bupropion se používá jako pomocný prostředek při odvykání kouření. Neobsahuje však nikotin a jedná se o jinou formu léčby než náhradní nikotinová terapie. Předpokládá se, že hlavní složka tohoto léku působí tak, že ovlivňuje neurotransmitery v mozku, což může pomoci snížit touhu po cigaretách, a to může lidem usnadnit odvykání kouření. Účinná látka v tomto léku se používá také jako léčba sezónní afektivní poruchy a používá se také k léčbě pacientů trpících depresí.

Dávkování a podávání

Bupron SR (bupropion-hydrochlorid) tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají ústy. Potřebná dávka se u jednotlivých pacientů liší a správnou dávku může předepsat pouze lékař. Dospělým pacientům, kteří se léčí s depresí, je často doporučováno zahájit léčbu dávkou 150 mg denně užívanou ráno. Pokud to lékař považuje za nutné, může být dávkování upraveno po 4 dnech léčby a může vám být doporučeno užívat 300 mg denně. Pokud se nedostaví odpovídající odpověď, může lékař upravit dávkování na maximálně 450 mg jednou denně.

Když se pacienti snaží přestat kouřit, je důležité mít na paměti, že motivační podpora je nezbytnou součástí léčby. Pacientům se obvykle řekne, aby lék začali užívat ještě v době, kdy kouří, a poté si musí zvolit datum, kdy přestanou kouřit (obvykle ve druhém týdnu). To proto, aby lék mohl začít působit. Obecně platí, že pokud se pacientovi nepodařilo úspěšně přestat užívat lék po 7 týdnech užívání, předepisující lékař doporučí léčbu přerušit.

Vynechaná dávka

Pokud jste vynechal/a dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud zjistíte, že se blíží čas podání další dávky, vynechte vynechanou dávku a pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu. Neužívejte dávku dvakrát.

Předávkování

Pokud si myslíte, že jste použil(a) příliš mnoho tohoto přípravku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Příznaky předávkování obvykle zahrnují bolest na hrudi, nevolnost, nepravidelný srdeční tep a pocit závratě nebo mdloby.

Bezpečnostní opatření

Účinnou látkou tohoto léku je antidepresivum. Přestože může některým pacientům trpícím depresí a jinými poruchami nálady pomoci, existuje možnost, že se u malého počtu osob užívajících tento lék (i když se používá k léčbě jiných stavů než deprese) mohou objevit sebevražedné myšlenky.

Před zahájením léčby byste měl(a) informovat svého ošetřujícího lékaře, pokud v současné době trpíte nebo jste někdy trpěl(a) křečemi, anorexií nebo bulimií.

Pokud se u vás objeví alergická reakce, okamžitě vyhledejte lékaře. Mezi příznaky, na které je třeba si dát pozor a které mohou svědčit o reakci, patří vyrážka, kopřivka, otok obličeje nebo končetin, problémy s dýcháním a polykáním.

Nežádoucí účinky

U pacientů, kteří užívají Bupron SR (bupropion hydrochlorid), se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou:

  • Nadměrné pocení;
  • Snížené libido;
  • Bolest postihující svaly;
  • Neobvyklá chuť v ústech;
  • Změny chuti k jídlu; úbytek nebo přírůstek hmotnosti.

Pokud se u vás v průběhu léčby vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, měli byste se obrátit na svého lékaře. U pacientů léčených tímto přípravkem se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky. Pokud se u vás objeví halucinace, podivné chování, puchýře, horečka, křeče nebo jakékoli jiné příznaky, které naznačují, že můžete trpět závažnými nežádoucími účinky, okamžitě vyhledejte lékaře.

Úložiště

Léčivý přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v rozmezí 20-25 °C (68-77 °C), mimo dosah světla a vlhkosti. Neskladujte léky v koupelně. Všechny léky uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.