Clozaril (clozapin)

Clozaril

Generický název pro Clozaril je (clozapine). Jedná se o formu antipsychotika. Působí tak, že mění chování specifických chemických látek v mozku, které mohou být z různých důvodů v nerovnováze. Hlavním účelem použití přípravku Clozaril je pomoci léčit osoby trpící těžkou schizofrenií nebo snížit možnost sebevražedného chování u osob, které trpí schizofrenií nebo poruchami podobného charakteru. Tato léčba může mít i jiné využití, ale o tom rozhoduje lékař.

Kde koupit Clozaril v České republice?

Klozaril je u pacientů v Nova-Lekarna velmi oblíbený. Když si objednáte z naší online lékárny, získáte řadu nesporných výhod:

 • Není nutný lékařský předpis (Clozaril si nyní můžete koupit bez lékařského předpisu);
 • Nízká cena (náš tým prověřuje ceny na farmaceutickém trhu v České republice a dbá na to, aby naše ceny byly nejlepší);
 • Rychlé dodání (zasíláme na dobírku po celé České republice);
 • Naprostá anonymita (Neutralita balení vaší objednávky a 100% zabezpečení vašich údajů).

Na těchto stránkách najdete Clozaril 25 mg, 50 mg a 100 mg. Cena léku začíná na Kč 782.81.

Obecné informace

Používá

Tento lék se používá k léčbě některých duševních poruch, jako je schizofrenie a schizoafektivní poruchy. Snižuje výskyt halucinací u osob, které jsou k nim náchylné. Snižuje také výskyt sebevražd u lidí, kteří mohou být sami sobě nebezpeční.

Tento lék také snižuje pocity úzkosti. Umožňuje jednotlivcům mít o sobě méně negativních pocitů. Clozaril také pomáhá lidem s poruchami nálady obnovit pravidelnou aktivitu v každodenním životě.

Obraťte se na svého lékaře, abyste se dozvěděli o všech výhodách, které vám tento lék může přinést.

Dávkování

Vždy se řiďte předpisem, který vám dal lékař. Neužívejte přípravek Clozaril v menších nebo větších dávkách, než je předepsáno.

Tento lék se musí užívat perorálně.

Před zahájením užívání tohoto léku by vám mělo být provedeno kompletní vyšetření krevních testů. Jak budete pokračovat v užívání tohoto léku, budete muset pokračovat v častých krevních testech.

Dávka přípravku Clozaril by se měla zvyšovat postupně po dobu dvou týdnů.

Doporučená celková dávka je 350 mg až 400 mg přípravku Clozaril denně. Tato dávka bude rozdělena do dvou nebo tří dávek během dne.

Tento lék lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud jste dávku vynechali, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud máte brzy užít další dávku, vynechanou dávku neužívejte a místo toho užijte plánovanou dávku. Nekombinujte obě dávky dohromady.

Pokud jste neužíval/a přípravek Clozaril déle než dva dny, informujte svého lékaře. Možná bude nutné přepočítat dávku.

V případě předávkování přípravkem Clozaril kontaktujte záchrannou službu.

Můžete tuto léčebnou kúru užívat s jídlem, nebo ji musíte vždy užívat samostatně?

Přípravek Clozaril můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, ale musíte si dávat pozor na to, s jakými potravinami ho užíváte. Pokud jej užíváte s nevhodnými potravinami, můžete pociťovat potíže. Pokud ho užíváte s jídlem, ujistěte se, že je ho jen trochu. Důvodem, proč je u některých lidí nutné užívat ho s jídlem, je to, že samotné užívání může někdy způsobit bolest žaludku. Užívání s jídlem tomu pomáhá předcházet.

Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s tímto lékem jsou:

 • Problémy se zrakem
 • Dezorientace
 • Závratě
 • Nepravidelný nebo neobvyklý srdeční tep
 • Třes končetin
 • Letargie nebo sklon k ospalosti
 • Únava

Nejméně časté příznaky, které se vyskytují při užívání přípravku Clozaril, jsou:

 • Nervozita
 • Neobvyklé pohyby střev
 • Potíže s močením
 • Chvění
 • Horečka
 • Depresivní pocity
 • Únava
 • Hyperventilace
 • Bolest
 • Mdloby
 • Nekoordinované pohyby
 • Rány v dutině ústní
 • Nepříjemné pocity na hrudi
 • Snížená pozornost
 • Změna spánkového režimu

Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Kontraindikace

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná a byl Vám předepsán tento lék. Klozaril může poškodit plod. Informujte svého lékaře, pokud máte v úmyslu kojit své dítě, protože to může mít negativní dopad na zdraví vašeho dítěte.

Metoklopromid může mít negativní interakci s klozarilem.

Existují některé léky, které mohou inhibovat účinky přípravku Clozaril. Informujte svého lékaře, pokud Vám byl předepsán fluvoxamin, rifamyciny nebo léky proti křečím.