Elavil (amitriptilin)

Elavil se používá k léčbě chemické nerovnováhy v mozku, která vede k depresi. Tento lék je klasifikován jako tricyklické antidepresivum a pomáhá zmírnit příznaky deprese u pacientů starších dvanácti let. Působí tak, že ovlivňuje rovnováhu neurotransmiterů, jako je serotonin, v mozku a zlepšuje tak pocit pohody, zmírňuje úzkost a pomáhá zvyšovat hladinu energie.

Kde mohu koupit antidepresivum Elavil?

Kupte si Elavil bez lékařského předpisu z online lékárny Nova-Lekarna – je to velmi snadné a 100% bezpečné.

Nabízíme následující výhody:

 • Elavil bez lékařského předpisu;
 • Vysoce kvalitní výrobek;
 • Nízká cena Elavil;
 • Rychlá dobírka v České republice;
 • Úplná anonymita pro každého zákazníka.

V jakých dávkách a formách je Elavil k dispozici?

Na Nova-Lekarna máme k dispozici jak značkový přípravek Elavil, tak jeho generický ekvivalent, amitriptylin, v různých dávkách. Patří mezi ně:

 • 10 mg
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 75 mg

Jaká je cena přípravku Elavil ve vaší online lékárně?

 • Cena přípravku Elavil 10 mg začíná na Kč 797.58 za 60 tablet a končí na Kč 2967.00 za 360 tablet.
 • Cena přípravku Elavil 25 mg začíná na Kč 728.78 za 30 tablet a končí na Kč 4897.41 za 360 tablet.
 • Cena přípravku Elavil 50 mg začíná na Kč 999.43 za 30 tablet a končí na Kč 5091.09 za 270 tablet.
 • Cena přípravku Elavil 75 mg začíná na Kč 2101.96 za 90 tablet a končí na Kč 5044.70 za 360 tablet.

Důležité informace o přípravku Elavil

Elavil je populární lék, který je známý jako tricyklické antidepresivum. Snižuje příznaky bulimie (poruchy příjmu potravy), patologického pláče a smíchu (spojené s roztroušenou sklerózou), migrény a duševní deprese. Další informace o léčebné účinnosti tohoto přípravku získáte od svého lékaře nebo lékárníka.

Jaké důležité informace bych měl vědět o přípravku Elavil?

Elavil může způsobit závratě nebo problémy s koordinací. Buďte velmi opatrní při obsluze strojů, nebezpečných činnostech, řízení vozidel, horolezectví, dokud nebudete vědět, jak na tento přípravek reagujete. Vyhněte se pití alkoholu. Při současném užívání s přípravkem Elavil může způsobit nebezpečné nežádoucí účinky. Přípravek Elavil neužívejte, pokud užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAOI): prokarbazin, linezolid, moklobemid, rasagilin, isokarboxazid, fenelzin, tranylcypromin, selegilin. Nedokončujte léčbu přípravkem Elavil, i když se začnete cítit lépe. Příliš brzké ukončení léčby může některé stavy zhoršit. Před podáním přípravku Elavil dítěti vždy informujte lékaře.

Co bych měl(a) sdělit svému lékaři předtím, než začnu tento přípravek užívat?

Váš lékař musí vědět o

 • srdeční onemocnění, infarkt, mrtvice nebo křeče;
 • onemocnění jater nebo ledvin;
 • případné alergie;
 • astma;
 • onemocnění štítné žlázy;
 • křeče nebo epilepsie;
 • glaukom;
 • bipolární porucha (manická deprese);
 • žaludeční nebo střevní potíže;
 • zvětšená prostata; potíže s močením;
 • těhotenství, kojení nebo úmysl otěhotnět.

Jak se přípravek Elavil užívá?

Tento lék je nabízen ve formě tablet, které se užívají ústy. Obvykle se užívá jednou až čtyřikrát denně v pravidelných intervalech. Tento lék se užívá s trochou tekutiny. Během užívání přípravku Elavil je nejlepší pít každý den několik sklenic vody, abyste chránili své ledviny. Lze jej užívat na lačno i na plný žaludek. Abyste snížili podráždění žaludku a pomohli tělu vstřebat lék, můžete jej kombinovat s jídlem. Tabulky by se měly polykat celé. Nerozbíjejte, nežvýkejte, nedrťte ani neotvírejte. Dávka přípravku Elavil se u jednotlivých osob a léčených onemocnění liší. Před užitím tohoto léku je samozřejmé poradit se s lékařem. Pečlivě dodržujte pokyny lékaře.

Co dělat, když zapomenete dávku přípravku Elavil?

Pokud zapomenete užít dávku přípravku Elavil, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas další dávky, vynechte vynechanou dávku a pokračujte v pravidelném dávkovacím schématu. Neužívejte 2 dávky najednou.

Co dělat při předávkování přípravkem Elavil?

Užívání jakéhokoli léku ve velkých dávkách může mít vážné následky pro vaše zdraví. Při předávkování okamžitě navštivte lékaře.

Předávkování přípravkem Elavil může způsobit kóma

 • záchvat (křeče);
 • zmatek;
 • mdloby;
 • rozmazané vidění;
 • svalová ztuhlost;
 • nepravidelný srdeční tep;
 • pocení;
 • pocit horka nebo chladu;
 • extrémní ospalost;
 • pocit závratě;
 • zvracení;
 • rozrušení.

Které léky mohou s přípravkem Elavil interagovat?

 • Anticholinergní léky (atropin, belladona (Donnatal, B&O Supprettes, Bellamine S), benztropin (Cogentin), clidinium (Librax), klozapin (Clozaril), darifenacin (Enablex), diciklomin (Bentyl), difenhydramin (Benadryl, Tylenol PM), glykopyrolát (Robinul)).
 • Barbituráty (amobarbital (Amytal), butalbital (Fioricet, Fiorinal), pentobarbital (Nembutal), fenobarbital (Luminal), sekobarbital (Seconal)).
 • Cimetidin (Tagamet)
 • Cisaprid (Propulsid)
 • Flekainid (Tambocor)
 • Fenothiazin (Chlorpromazin| Fluphenazin (Prolixin), Perphenazine, Promethazine (Phenergan), Thioridazine (Mellaril), Trifluoperazine)
 • Pressors
 • Propafenon (Rythmol)
 • Chinidin
 • Disulfiram (Antabuse)
 • SSRI antidepresiva Citalopram (Celexa), Escitalopram (Lexapro), Fluoxetin (Prozac), Fluvoxamin (Luvox), Paroxetin (Paxil), Sertralin (Zoloft).
 • Léky na štítnou žlázu

Toto není úplný seznam interakcí. Podrobné informace získáte u svého lékaře.

Poraďte se s lékařem o užívání léku s jídlem, alkoholem nebo tabákem.

Nežádoucí účinky

 • Zácpa nebo průjem;
 • Nevolnost, zvracení nebo bolest žaludku;
 • Bolest v ústech, neobvyklá chuť, černý jazyk;
 • Změny chuti k jídlu nebo hmotnosti;
 • Méně časté močení;
 • Svědění nebo kožní vyrážky;
 • Zduření prsou (u mužů i žen);
 • Snížená sexuální touha, impotence nebo potíže s dosažením orgasmu.

Jak má být přípravek Elavil uchováván?

Přípravek Elavil by měl být uchováván při pokojové teplotě 15 až 30 °C v těsně uzavřeném obalu. Chraňte před vlhkostí, přímým teplem a světlem. Neskladujte v koupelně nebo v blízkosti umyvadla. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.