Plavix (Clopidogrel)

Plavix

Generický Plavix je lék, který zabraňuje slepování krevních destiček a vytváření nežádoucí krevní sraženiny, která by mohla zablokovat tepnu.

Přípravek Plavix se používá ke snížení rizika mrtvice, krevní sraženiny nebo závažných srdečních problémů po srdečním infarktu, silné bolesti na hrudi nebo angině pectoris nebo při oběhových potížích.

Kde si mohu koupit Plavix bez lékařského předpisu?

Online lékárna Nova-Lekarna.com je připravena dodat vám Plavix 75 mg tablety bez lékařského předpisu. Dodání je v České republice na dobírku.

Zjistěte cenu přípravku Plavix na našich webových stránkách:

 • 30 tablet – Kč 708.31
 • 60 tablet – Kč 1177.08
 • 90 tablet – Kč 1645.85
 • 120 tablet – Kč 2114.63
 • 180 tablet – Kč 3052.18
 • 270 tablet – Kč 4458.48
 • 360 tablet – Kč 5864.78

Klinická účinnost

 • Přípravek obsahuje účinnou látku Plavix klopidogrel, která se rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu.
 • Maximální koncentrace klopidogrelu v krvi je dosaženo 45 minut po podání dávky přípravku Plavix.
 • Plavix zabraňuje vzniku aterotrombózy při poškození aterosklerotických cév (zejména v případě koronárních, mozkových a periferních tepen).
 • Plavix snižuje možnost výskytu cévních komplikací, zejména: infarktu myokardu, systémové embolie mimo nervový systém, cévní mozkové příhody.
 • Užívání přípravku Plavix v kombinaci s aspirinem snižuje pravděpodobnost hospitalizace pacientů trpících kardiovaskulárním onemocněním.

Indikace

Plavix zabraňuje srážení krve, aby se zabránilo některým srdečním nebo cévním onemocněním. Vzhledem k tomuto účinku léku Plavix může usnadnit krvácení, a to i při drobných poraněních.

Neměli byste jej užívat, pokud máte aktivní krvácení, například vřed v žaludku nebo jiných orgánech.

Tento lék zvyšuje riziko krvácení, které může být závažné nebo život ohrožující. Pokud se u vás objeví krvácení, které neustává, krev v moči, černá nebo krvavá stolice nebo pokud vyplivnete krev či máte krev ve zvratcích, zavolejte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepřestávejte užívat tento přípravek bez předchozí porady s lékařem, a to ani v případě, že máte příznaky krvácení. Přerušení podávání klopidogrelu může zvýšit riziko srdečního infarktu nebo mrtvice.

Pokud potřebujete operaci nebo zubní zákrok, informujte svého chirurga nebo zubaře předem, že užíváte plavix.

Jak ji užívat?

Po zakoupení přípravku plavix fast delivery jej užívejte přesně podle pokynů lékaře. Dodržujte všechny pokyny uvedené na štítku předepsaného léku a pečlivě si přečtěte průvodce léky nebo příbalové informace. Tyto léky používejte přesně podle pokynů.

Pozor! Informace na této stránce nemohou a neměly by být používány jako náhrada oficiální příbalové informace.

Plavix si můžete koupit online a užívat ho s jídlem nebo bez jídla.

Lék se někdy užívá s aspirinem. Aspirin užívejte pouze na doporučení lékaře.

Před operací, lékařskými zákroky nebo zubními výkony může být nutné užívání léku na krátkou dobu přerušit. Každý zdravotník, který Vás ošetřuje, by měl vědět, že užíváte tento přípravek.

Generický Plavix by měl být uchováván při pokojové teplotě, mimo dosah vlhkosti a tepla.

Dávkování

Obvyklá dávka pro dospělé při akutním koronárním syndromu:

Nestabilní angina pectoris (UA)/infarkt myokardu bez elevace úseku ST (NSTEMI):

 • Zaváděcí dávka: 300 mg perorálně jednou denně
 • Udržovací dávka: 75 mg perorálně jednou denně
 • Délka léčby: optimální délka léčby není známa, je individuální pro každý případ.

Infarkt myokardu s elevací úseku ST (STEMI):

 • Zaváděcí dávka: 300 mg perorálně jednou (nepovinné)
 • Udržovací dávka: 75 mg perorálně jednou denně, s trombolytikem nebo bez něj.
 • Délka léčby: optimální délka léčby není známa, pouze Váš lékař Vám řekne, kdy přestat užívat nebo koupit plavix online.

Poznámka:

 • Tento lék můžete podávat v kombinaci s aspirinem 75 mg až 325 mg perorálně jednou denně.
 • Přínos tohoto léku pro pacienty podstupující primární perkutánní koronární intervenci není znám.

Použití: Prevence aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace segmentu ST (UA, NSTEMI, pacienti vyžadující medikamentózní léčbu, pacienti vyžadující koronární revaskularizaci) a STEMI.

Obvyklá dávka pro dospělé při ischemické cévní mozkové příhodě

75 mg perorálně jednou denně

Použití: Prevence aterotrombotických příhod u pacientů s nedávným infarktem myokardu, nedávnou cévní mozkovou příhodou nebo prokázaným periferním arteriálním onemocněním v anamnéze.

Obvyklá dávka pro dospělé při infarktu myokardu:

75 mg perorálně jednou denně

Použití: Prevence aterotrombotických příhod u pacientů s nedávným infarktem myokardu, nedávnou cévní mozkovou příhodou nebo prokázaným periferním arteriálním onemocněním v anamnéze.

Nežádoucí účinky clopidogrelu 75 mg

V případě léčby klopidogrelem, zejména během prvních týdnů léčby a/nebo po invazivní srdeční operaci/jakémkoli jiném chirurgickém zákroku, je nutné pečlivé sledování pacientů, aby se vyloučily známky krvácení nebo jiné možné nežádoucí účinky klopidogrel 75 mg.

Vzhledem k riziku krvácení a nežádoucím účinkům klopidogrelu 75 mg v krvi, pokud se v průběhu léčby objeví klinické příznaky podezření na krvácení, je třeba okamžitě provést kompletní klinický krevní obraz, funkční měření aktivity krevních destiček a další nezbytná vyšetření.