Vytorin (Simvastatin, Ezetimib)

Vytorin

Vytorin (Ezetimibe, Simvastatin) è un farmaco efficace che abbassa il livello di colesterolo e aiuta a mantenere l’effetto raggiunto. Contenendo Ezetimibe e Simvastatina come principi attivi, il trattamento aiuta ad ottenere una quantità diminuita di colesterolo, specialmente quello ‘cattivo’. Mentre l’Ezetimibe aiuta a ridurre i livelli di colesterolo, la Simvastatina funziona come una statina (inibitore della HMG CoA reduttasi). La combinazione di componenti attivi influisce sul livello di colesterolo diminuendo il livello di colesterolo cattivo e di trigliceridi nel sangue e contemporaneamente aumentando il livello di colesterolo buono.

Vytorin è comunemente prescritto ai pazienti che richiedono un aiuto significativo per abbassare il colesterolo. Il corso del trattamento deve essere accompagnato da una dieta ipocalorica e a basso contenuto di grassi e da misure correlate. Il trattamento può essere utilizzato da persone di età superiore ai 10 anni.

Kde si mohu koupit Vytorin bez lékařského předpisu v České republice?

Zde si můžete koupit Vytorin za nízkou cenu (od Kč 1039.73 do Kč 10970.68). K jeho zakoupení nepotřebujete lékařský předpis. K dispozici jsou přípravky Vytorin 10/10, Vytorin 10/20 a Vytorin 10/40.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, obraťte se na tým podpory nova-lekarna.

Doporučení pro použití

Při zahájení užívání přípravku Vytorin se poraďte se svým lékařem a dodržujte jeho pokyny a doporučení. Nastavenou dávku neměňte, abyste se vyhnuli možnému zneužití léku. V průběhu léčby mohou být vyžadovány časté krevní testy ke sledování průběhu léčby. Mějte na paměti, že Vytorin je pouze jednou ze součástí kompletního léčebného programu, který zahrnuje také vyváženou stravu, pravidelné cvičení a regulaci hmotnosti.

Jakmile jste vynechali dávku, měli byste ji vynechat, pokud máte brzy dostat další. Nikdy nezvyšujte nebo nezdvojnásobujte další dávku, abyste se vyhnuli předávkování s jeho nebezpečnými následky.

Předávkování

VYTORIN

V případě předávkování lze použít symptomatickou léčbu nebo další opatření. Kombinace ezetimibu (1000 mg/kg) a simvastatinu (1000 mg/kg) byla ve studiích akutní perorální toxicity na myších a potkanech dobře snášena. U těchto zvířat nebyly pozorovány žádné klinické příznaky toxicity. Odhadovaná perorální LD50 pro oba druhy byla ³1000 mg/kg pro ezetimib ³ 1000 mg/kg pro simvastatin.

Ezetimib

V klinických studiích bylo podávání ezetimibu v dávce 50 mg/den 15 zdravým osobám po dobu až 14 dnů nebo 40 mg/den 18 pacientům s primární hypercholesterolemií po dobu až 56 dnů obecně dobře snášeno. U ezetimibu bylo hlášeno několik případů předávkování; většina z nich nebyla spojena s nežádoucími účinky. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. U zvířat nebyla pozorována toxicita po jednorázových perorálních dávkách 5000 mg/kg ezetimibu u potkanů a myší a 3000 mg/kg u psů.

Simvastatin

Bylo hlášeno několik případů předávkování; maximální užitá dávka byla 3,6 g. Všichni pacienti se zotavili bez následků.

Bezpečnostní opatření a kontraindikace

Nezačínejte užívat Vytorin bez souhlasu lékaře. Poraďte se se svým lékařem, abyste se ujistili, že léčba bude bezpečná a prospěšná zejména s ohledem na další zdravotní problémy, které máte:

 • Nekontrolovaný nízký krevní tlak;
 • Nadměrná konzumace alkoholu;
 • Závažné poruchy ledvin nebo jater;
 • Onemocnění štítné žlázy;
 • Problémy s elektrolyty;
 • Křeče nebo neléčené epileptické záchvaty atd.

Lékové interakce

K bezpečnému průběhu léčby přípravkem Vytorin by měl pacient předcházet jeho možným interakcím s jinými léky na předpis i bez předpisu a dalšími léčivými přípravky. Informujte svého lékaře o dalších lécích, které v současné době užíváte, zejména: Antikoagulancia, léčba krevního tlaku, fenofibrát, kolchicin, léky na srdeční rytmus, léčba HIV a AIDS, antimykotika atd.

Kromě toho mohou některé kombinace léčby přípravkem Vytorin zvýšit riziko závažných svalových poruch. Během léčby přípravkem Vytorin neužívejte následující léky: antibiotika, léky na hepatitidu C, amiodaron, danazol, nefazodon, dronedaron atd.

Nežádoucí účinky

Pokud máte příznaky zneužívání nebo nadužívání přípravku Vytorin, okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. Pokud se v průběhu léčby objevily nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře:

 • Žloutenka; tmavá moč;
 • Rychlý přírůstek hmotnosti;
 • Otok různých částí těla;
 • Žaludeční nevolnost, silná nevolnost, zvracení;
 • Poruchy chuti k jídlu;
 • Slabost a únava atd.