Zyban (Bupropion)

Zyban

Co je přípravek Zyban? Lék Zyban na předpis, podobný vareniklinu (Chantix), je lék používaný na pomoc lidem, kteří se snaží přestat kouřit. Zyban obsahuje hydrochlorid bupropionu, který působí tak, že zhoršuje vstřebávání některých neurotransmiterů. Mechanismus účinku přípravku Zyban, pokud jde o jeho vliv na kouření, není znám. Po perorálním podání dosahuje Zyban maximálních plazmatických koncentrací přibližně za 3 hodiny a většina z něj je vázána na bílkoviny v plazmě. Eliminační poločas účinné látky přípravku Zyban je přibližně 21 hodin.

Kde koupit Zyban online v České republice?

Pokud si chcete koupit přípravek Zyban bez lékařského předpisu, nakupte jej v online lékárně. V běžné lékárně vás určitě požádají o lékařský předpis.

V Nova-Lekarna si můžete produkt zakoupit za nízkou cenu s anonymním dodáním.

Naše výhody:

 • Zyban bez lékařského předpisu
 • Nízká cena Zyban
 • Vysoce kvalitní výrobek
 • Bezpečný nákup
 • 100% anonymita
 • Rychlé dodání

Obecné informace o přípravku Zyban

Zyban (bupropion) patří do skupiny léků známých jako antidepresiva. Používá se jako doplněk k poradenství jako pomoc při odvykání kouření.

Indikace

Zyban (bupropion) patří do skupiny léků známých jako antidepresiva. Používá se jako doplněk k poradenství jako pomoc při odvykání kouření. Může se také používat s náhradními nikotinovými přípravky. Obecně platí, že před použitím přípravku Zyban (bupropion) by měla být vyzkoušena samotná náhradní nikotinová terapie. Zyban (bupropion) působí tak, že ovlivňuje rovnováhu přirozeně se vyskytujících chemických látek v mozku. To pomáhá zmírnit abstinenční příznaky a nutkání kouřit.

Zyban (bupropion) může být dostupný pod různými obchodními názvy a/nebo v různých formách. Konkrétní značka přípravku Zyban (bupropion) nemusí být dostupná ve všech formách nebo schválená pro všechny zde uvedené stavy. Některé formy přípravku Zyban (bupropion) se navíc nemusí používat u všech stavů, o kterých se zde hovoří.

Váš lékař vám možná doporučil přípravek Zyban (bupropion) i pro jiné stavy, než které jsou uvedeny v těchto článcích s informacemi o přípravku.

Dávkování

Doporučená dávka jako pomůcka k odvykání kouření je 150 mg denně po dobu 3 dnů, poté 150 mg dvakrát denně. Zyban (bupropion) by se měl začít užívat nejméně týden před ukončením kouření. Léčba přípravkem Zyban (bupropion) obvykle trvá 7 až 12 týdnů.

Více denních dávek by se mělo užívat s odstupem nejméně 8 hodin. Je velmi důležité, abyste tablety přípravku Zyban (bupropion) polykali celé a nežvýkali je, nelámali ani nedrtili. Zyban (bupropion) lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Dávku, kterou člověk potřebuje, může ovlivnit mnoho faktorů, například tělesná hmotnost, jiné zdravotní potíže a jiné léky. Pokud Vám lékař doporučil jinou dávku, než je zde uvedena, neměňte způsob užívání léku bez porady s lékařem.

Je důležité, abyste přípravek Zyban (bupropion) užívali přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud vynecháte jednu dávku, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte v pravidelném užívání. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Pokud si nejste jisti, co dělat po vynechání dávky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, který vám poradí.

Přípravek Zyban (bupropion) uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a vlhkostí a uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevylévejte léky do odpadních vod (např. do dřezu nebo toalety) ani do domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak likvidovat léky, které již nepotřebujete nebo jejichž doba použitelnosti vypršela.

Nežádoucí účinky

Mnoho léků může způsobit nežádoucí účinky. Nežádoucí účinek je nežádoucí reakce na lék, pokud je užíván v běžných dávkách. Nežádoucí účinky mohou být mírné nebo závažné, dočasné nebo trvalé.

Níže uvedené nežádoucí účinky se nevyskytují u každého, kdo užívá přípravek Zyban (bupropion). Pokud se obáváte nežádoucích účinků, poraďte se o rizicích a přínosech přípravku Zyban (bupropion) se svým lékařem.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny nejméně u 1 % osob užívajících přípravek Zyban (bupropion). Mnohé z těchto nežádoucích účinků lze zvládnout a některé mohou časem samy vymizet.

Pokud se u vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou a jsou závažné nebo obtěžující, kontaktujte svého lékaře. Váš lékárník vám může poradit, jak zvládnout nežádoucí účinky.

 • Zácpa
 • závratě
 • sucho v ústech
 • zvýšená chuť k jídlu
 • bolesti kloubů nebo svalů
 • nevolnost nebo zvracení
 • ucpaný nebo tekoucí nos
 • potíže se soustředěním
 • poruchy spánku
 • změny hmotnosti

Dostupná forma

Každá fialová, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním, s potiskem „ZYBAN 150“, obsahuje 150 mg Zybanu (Bupropion) HCl. Nelékařské složky: karnaubský vosk, hydrochlorid cysteinu, jedlý černý inkoust, FD&C Blue No. 2 Lake, FD&C Red No. 40 Lake, hydroxypropylmethylcelulóza, stearan hořečnatý, mikrokrystalická celulóza, polyethylenglykol, polysorbát 80 a oxid titaničitý.

Kontraindikace

Neužívejte přípravek Zyban (Bupropion), pokud

 • jste alergičtí na přípravek Zyban (bupropion) nebo na některou ze složek přípravku Zyban (bupropion).
 • užíváte thioridazin (antipsychotikum) nebo jste ho užívali v posledních 2 týdnech.
 • mají problémy s náhlým vysazením alkoholu, benzodiazepinů (např. diazepamu, klonazepamu, lorazepamu) nebo jiných sedativ (např. fenobarbitalu).
 • užíváte jiný lék, který obsahuje Zyban (Bupropion) (např. Wellbutrin XL® nebo Wellbutrin® SR).
 • trpí křečovou poruchou
 • trpí nebo trpěli poruchou příjmu potravy (bulimie nebo mentální anorexie).
 • v posledních 2 týdnech užívali inhibitor monoaminooxidázy (inhibitor MAO; např. fenelzin, tranylcypromin).